{{GetLang('ListItem',GetLang('Article'))}}
Tuần 35: 26/8 - 30/8/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 35 từ 26/8 - 30/8/2019
Tuần 34: 19/8 - 23/8/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 34 từ 19/8 - 23/8/2019
Tuần 33: 12/8 - 17/8/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 33 từ 12/8 - 17/8/2019
Tuần 32: 05/8 - 09/8/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 32 từ 05/8 - 09/8/2019
Tuần 31: 29/7 - 02/8/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 31 từ 29/7 - 02/8/2019
Tuần 30: 22/7 - 26/7/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 30 từ 22/7 - 26/7/2019
Tuần 29: 15/7 - 19/7/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 29 từ 15/7 - 19/7/2019
Tuần 28: 08/7 - 12/7/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 28 từ 08/7 - 12/7/2019