{{GetLang('ListItem',GetLang('Article'))}}
Tuần 05: 27/01/2020 - 31/01/2020
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 05: 27/01/2020 - 31/01/2020
Tuần 04: 20/01/2020 - 24/01/2020
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 04: 20/01/2020 - 24/01/2020
Tuần 03: 13/01/2020 - 17/01/2020
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 03: 13/01/2020 - 17/01/2020
Tuần 02: 06/01/2020 - 11/01/2020
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 02: 06/01/2020 - 11/01/2020
Tuần 01: 30/12/2019 - 03/01/2020
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 01: 30/12/2019 - 03/01/2020
Tuần 52: 23/12 - 27/12/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 52 từ 23/12 - 27/12/2019
Tuần 51: 16/12 - 20/12/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 51 từ 16/12 - 20/12/2019
Tuần 50: 09/12 - 13/12/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 50 từ 09/12 - 13/12/2019