{{GetLang('ListItem',GetLang('Article'))}}
HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 CTY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG
Sáng ngày 08/7/2019, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ và tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Sáng ngày 18/4/2019, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 với nội dung cụ thể như sau...
CTY CP CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG TỔ CHỨC HỌP MẶT & HỘI THAO NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Sáng ngày 09/3/2019, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đã tổ chức buổi họp mặt và hội thao kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Đến tham dự buổi Họp mặt có Ông Vương Văn Việt – Phó Tổng giám đốc Công ty; Bà Nguyễn Thu Trang –Chủ tịch Công đoàn cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, xí nghiệp, đội và toàn thể CNVC-NLĐ Công ty